Alle vakantiewoningen te huur van eigenaar via Holidayhome.beZoek op referentienr.

Zoeken
Personen:
Land:  
Regio:  
Van:  
Tot:  
Geavanceerd zoeken Geavanceerd zoeken

Nieuwsbrief
E-mail:
 

Login
E-mail:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?
 
Nieuwe gebruiker Nieuwe gebruiker© 2005-2015 Holidayhome.be vakantiewoningen
Alle informatie is indicatief en derhalve niet bindend.
Een ieZie Media website Holidayhome.be RSS FeedDisclaimer & voorwaarden


Aangeboden diensten


Holidayhome.be is geen reisorganisatie. Deze website biedt enkel een platform aan verhuurders van vakantieverblijven en recreatieve activiteiten om hun eigendom kenbaar te maken aan het publiek. De bemiddeling tussen verhuurder en huurder verloopt in eerste instantie via de website Holidayhome.be. Vanaf het ogenblik dat deze bemiddeling tot stand is gebracht, valt alle aansprakelijkheid ten laste van verhuurder en huurder. Holidayhome.be sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de activiteiten van een huurder/verhuurder van een eigendom.


Copyright en inhoud


Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Holidayhome.be. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.


Informatie binnen advertenties


Informatie die wordt verstrekt binnen een advertentie of brochure is slechts indicatief en niet bindend. Holidayhome.be is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze advertenties.


Externe informatie


Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Linken naar deze site


Het is de gebruiker van Holidayhome.be toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Holidayhome.be. Op onze linkpagina vindt u enkele mogelijkheden terug die u kunt gebruiken om naar ons te linken.


Doel van de verwerking van persoonsgegevens


Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt voor het beheer van het ledenbestand, de sites en de aangeboden service en om u te informeren over updates en producten die uitgaan van Holidayhome.be. Gegevens worden in geen geval zonder uw persoonlijke toestemming doorgegeven aan derden.Cookies


Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel cookie bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.


Uw rechten


Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.


Melding van schending van privacy


Indien U meent dat een Holidayhome.be lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om Holidayhome.be daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgend. adres: info@holidayhome.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.


Controle van uw privécommunicatie


Holidayhome.be behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van Holidayhome.be alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.


Directe/indirecte schade


Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.


Tarieven op de site


De weergegeven gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door de producenten en Holidayhome.be kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie. Terugbetalingen worden niet uitgevoerd.


Contactgegevens


Holidayhome.be (onderdeel van Travida)
St. Agnetenweg 112
6545 AW Nijmegen
(Nederland)

KvK nummer 55207928
BTW nummer NL001871033B73